در این پست از سایت لالجین سفال ما فروش هفت سین عید را داریم. کانال خرید هفت سین هفت سین های ما دارای انواع مدل و انواع رنگ مـی باشند کـه از آن جمله مـی توان بـه فیروزه ای، کانال خرید هفت سین پتینـه، رنگ معمولی، لعابی و…. کانال خرید هفت سین اشراه کرد کـه در ادامـه مدل ها را خواهیم داشت. لطفا به منظور خرید تکی از دکمـه خرید پستی زیر محصولات استفاده کنید و برای خرید کلی با شماره تلفن 7739 711 0918 با آقای حسینی درون ارتباط باشید.

نام طرح: کانال خرید هفت سین هفت سین برگی فیروزه ای
قیمت: 18،400 تومان (ست کامل)
قیمت کلی: 15،900 تومان
اندازه برگ: 10 سانتی متر
اندازه هفت برگ: 14 سانتی متر
کد محصول: HS12

نام طرح: هفت سین برگی
قیمت: 16،400 تومان (ست کامل)
قیمت کلی: 14،900 تومان
اندازه برگ: 10 سانتی متر
اندازه هفت برگ: 14 سانتی متر
کد محصول: HS13

نام طرح: هفت سین گرد پتینـه
قیمت: 5،500 تومان (ست کامل)
قیمت کلی: 4،500 تومان
اندازه: 20 سانتی متر
کد محصول: HS14
[خرید هفت سین عید - لالجین سفال کانال خرید هفت سین]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 11:28:00 +0000